Συμβουλευτική-Υποστηρικτική Παρέμβαση

Συμβουλευτική-Υποστηρικτική Παρέμβαση που αφορά σε: Θεραπεία οικογένειας-ζεύγους, Παρέμβαση σε κρίση, Επείγουσα ψυχοθεραπευτική παρέμβαση.

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

Η γνωσιακή προσέγγιση εδράζεται στην φράση του στωικού φιλοσόφου Επίκτητου: «Δεν είναι τα πράγματα που ταράττουν τους ανθρώπους, αλλά οι ιδέες των ανθρώπων για τα πράγματα».